Faculty

Faculty 539
 • Director 1
 • Professor 86
 • Associate Professor 70
 • Assistant Professor 202
 • Lecturer 50
 • senior Resident 37
 • Professor and Head 16
 • Reader 15
 • Additional Professor 11
 • Tutor 8
 • Vice Principal 5
 • Principal 3
 • Professor and Deputy Director 3
 • Associate Professor and Head 3
 • Teaching Assistant 3
 • Professor and Principal 2
 • Junior Consultant 2
 • Pro Vice Chancellor 1
 • Head of the Department 1
 • Chair Professor and Head 1
 • Associate Professor and Coordinator 1
 • Assistant Registrar 1
 • Professor and Registrar 1
 • Professor and Former Head 1
 • Professor and Associate Dean 1
 • Junior Research Fellow 1
 • Faculty 1
 • Deputy Librarian 1
 • Associate Professor and Head-in-charge 1
 • Assistant Professor (Grade-II) 1
 • Teaching Associate 1
 • Lecturer - Senior Scale 1
 • Ex HOD 1
 • Deputy Director 1
 • Associate Professor 1
 • Vice Chancellor and Professor 1
 • Assistant Professor (Grade-I) 1
 • Psychologist 1
 • Professor and Dean 1

Scholarly Resources

Publications 2868
Patents 43
359
Closed Access
300
Gold OA
85
Green OA
71
Bronze OA
 • Journal Articles2555
 • Conference / In Proceedings50
 • Books / Chapters59
 • Other204

Resources Impact

Impact

5960
Citations

8261
Citations

Faculty Profile

Dr T S Keshav Prasad Professor and Deputy Director
Dr Arun Bhagwath Professor and Deputy Director
Dr Akhter Husain Professor and Principal
Dr Rekha P D Professor and Deputy Director
Dr Laxmikanth Chatra Vice Principal
Dr Airody Vasudeva Adhikari Professor
Dr Mohammed Gulzar Ahmed Professor and Principal
Dr Sham S Bhat Vice Principal
Dr Manjunath Shenoy Professor and Head
Dr Prabha Adhikari Professor and Head
Dr T S Keshav Prasad Professor and Deputy Director
Dr Rajesh Raju Assistant Professor (Grade-II)
Dr Arun Bhagwath Professor and Deputy Director
Dr Airody Vasudeva Adhikari Professor
Dr Venkateshan Jayachandran Assistant Professor
Dr Rekha P D Professor and Deputy Director
Dr Jeevan Pereira Assistant Professor
Dr Prabha Adhikari Professor and Head
Dr Arnab Datta Assistant Professor
Dr Vijaykumar M Vice Chancellor and Professor

Article

Global burden of 369 diseases and injuries in 204 ...

Author: Abbafati C.;Abbas K.M.;Abbasi-Kangevari M.;Abd-Allah F.;Abdelalim A.;Abdollahi M.;Abdollahpour I.;Abegaz K.H.;Abolhassani H.;Aboyans V.;Abreu L.G.;Abrigo M.R.M.;Abualhasan A.;Abu-Raddad L.J.;Abushouk A.I.;Adabi M.;Adekanmbi V.;Adeoye A.M.;Adetokunboh O.O.;Adham D.;Advani S.M.;Afshin A.;Agarwal G.;Aghamir S.M.K.;Agrawal A.;Ahmad T.;Ahmadi K.;Ahmadi M.;Ahmadieh H.;Ahmed M.B.;Akalu T.Y.;Akinyemi R.O.;Akinyemiju T.;Akombi B.;Akunna C.J.;Alahdab F.;Al-Aly Z.;Alam K.;Alam S.;Alam T.;Alanezi F.M.;Alanzi T.M.;Alemu B.W.;Alhabib K.F.;Ali M.;Ali S.;Alicandro G.;Alinia C.;Alipour V.;Alizade H.;Aljunid S.M.;Alla F.;Allebeck P.;Almasi-Hashiani A.;Al-Mekhlafi H.M.;Alonso J.;Altirkawi K.A.;Amini-Rarani M.;Amiri F.;Amugsi D.A.;Ancuceanu R.;Anderlini D.;Anderson J.A.;Andrei C.L.;Andrei T.;Angus C.;Anjomshoa M.;Ansari F.;Ansari-Moghaddam A.;Antonazzo I.C.;Antonio C.A.T.;Antony C.M.;Antriyandarti E.;Anvari D.;Anwer R.;Appiah S.C.Y.;Arabloo J.;Arab-Zozani M.;Aravkin A.Y.;Ariani F.;Armoon B.;Ärnlöv J.;Arzani A.;Asadi-Aliabadi M.;Asadi-Pooya A.A.;Ashbaugh C.;Assmus M.;Atafar Z.;Atnafu D.D.;Atout M.M.d.W.;Ausloos F.;Ausloos M.;Ayala Quintanilla B.P.;Ayano G.;Ayanore M.A.;Azari S.;Azarian G.;Azene Z.N.;Badawi A.;Badiye A.D.

Global burden of 87 risk factors in 204 countries ...

Author: Abbafati C.;Abbas K.M.;Abbasi-Kangevari M.;Abd-Allah F.;Abdelalim A.;Abdollahi M.;Abdollahpour I.;Abegaz K.H.;Abolhassani H.;Aboyans V.;Abreu L.G.;Abrigo M.R.M.;Abualhasan A.;Abu-Raddad L.J.;Abushouk A.I.;Adabi M.;Adekanmbi V.;Adeoye A.M.;Adetokunboh O.O.;Adham D.;Advani S.M.;Afshin A.;Agarwal G.;Aghamir S.M.K.;Agrawal A.;Ahmad T.;Ahmadi K.;Ahmadi M.;Ahmadieh H.;Ahmed M.B.;Akalu T.Y.;Akinyemi R.O.;Akinyemiju T.;Akombi B.;Akunna C.J.;Alahdab F.;Al-Aly Z.;Alam K.;Alam S.;Alam T.;Alanezi F.M.;Alanzi T.M.;Alemu B.W.;Alhabib K.F.;Ali M.;Ali S.;Alicandro G.;Alinia C.;Alipour V.;Alizade H.;Aljunid S.M.;Alla F.;Allebeck P.;Almasi-Hashiani A.;Al-Mekhlafi H.M.;Alonso J.;Altirkawi K.A.;Amini-Rarani M.;Amiri F.;Amugsi D.A.;Ancuceanu R.;Anderlini D.;Anderson J.A.;Andrei C.L.;Andrei T.;Angus C.;Anjomshoa M.;Ansari F.;Ansari-Moghaddam A.;Antonazzo I.C.;Antonio C.A.T.;Antony C.M.;Antriyandarti E.;Anvari D.;Anwer R.;Appiah S.C.Y.;Arabloo J.;Arab-Zozani M.;Aravkin A.Y.;Ariani F.;Armoon B.;Ärnlöv J.;Arzani A.;Asadi-Aliabadi M.;Asadi-Pooya A.A.;Ashbaugh C.;Assmus M.;Atafar Z.;Atnafu D.D.;Atout M.M.d.W.;Ausloos F.;Ausloos M.;Ayala Quintanilla B.P.;Ayano G.;Ayanore M.A.;Azari S.;Azarian G.;Azene Z.N.;Badawi A.;Badiye A.D.

Nations within a nation: variations in epidemiolog...

Author: Lalit Dandona, Rakhi Dandona, G Anil Kumar, D K Shukla, Vinod K Paul, Kalpana Balakrishnan, Dorairaj Prabhakaran, Nikhil Tandon, Sundeep Salvi, A P Dash, A Nandakumar, Vikram Patel, Sanjay K Agarwal, Prakash C Gupta, R S Dhaliwal, Prashant Mathur, Avula Laxmaiah, Preet K Dhillon, Subhojit Dey, Manu R Mathur, Ashkan Afshin, Christina Fitzmaurice, Emmanuela Gakidou, Peter Gething, Simon I Hay, Nicholas J Kassebaum, Hmwe Kyu, Stephen S Lim, Mohsen Naghavi, Gregory A Roth, Jeffrey D Stanaway, Harvey Whiteford, Vineet K Chadha, Sunil D Khaparde, Raghuram Rao, Kirankumar Rade, Puneet Dewan, Melissa Furtado, Eliza Dutta, Chris M Varghese, Ravi Mehrotra, P Jambulingam, Tanvir Kaur, Meenakshi Sharma, Shalini Singh, Rashmi Arora, Reeta Rasaily, Ranjit M Anjana, Viswanathan Mohan, Anurag Agrawal, Arvind Chopra, Ashish J Mathew, Deeksha Bhardwaj, Pallavi Muraleedharan, Parul Mutreja, Kelly Bienhoff, Scott Glenn, Rizwan S Abdulkader, Ashutosh N Aggarwal, Rakesh Aggarwal, Sandra Albert, Atul Ambekar, Monika Arora, Damodar Bachani, Ashish Bavdekar, Gufran Beig, Anil Bhansali, Anurag Bhargava, Eesh Bhatia, Bilali Camara, D J Christopher, Siddharth K Das, Paresh V Dave, Sagnik Dey, Aloke G Ghoshal, N Gopalakrishnan, Randeep Guleria, Rajeev Gupta, Subodh S Gupta, Tarun Gupta, M D Gupte, G Gururaj, Sivadasanpillai Harikrishnan, Veena Iyer, Sudhir K Jain, Panniyamamkal Jeemon, Vasna Joshua, Rajni Kant, Anita Kar, Amal C Kataki, Kiran Katoch, Tripti Khanna, Ajay Khera, Sanjay Kinra, Parvaiz A Koul, Anand Krishnan, Avdhesh Kumar, Raman K Kumar, Rashmi Kumar, Anura Kurpad, Laishram Ladusingh, Rakesh Lodha, P A Mahesh, Rajesh Malhotra, Matthews Mathai, Dileep Mavalankar, Murali Mohan BV, Satinath Mukhopadhyay, Manoj Murhekar, G V S Murthy, Sanjeev Nair, Sreenivas A Nair, Lipika Nanda, Romi S Nongmaithem, Anu M Oommen, Jeyaraj D Pandian, Sapan Pandya, Sreejith Parameswaran, Sanghamitra Pati, Kameshwar Prasad, Narayan Prasad, Manorama Purwar, Asma Rahim, Sreebhushan Raju, Siddarth Ramji, Thara Rangaswamy, Goura K Rath, Ambuj Roy, Yogesh Sabde, K S Sachdeva, Harsiddha Sadhu, Rajesh Sagar, Mari J Sankar, Rajendra Sharma, Anita Shet, Shreya Shirude, Rajan Shukla, Sharvari R Shukla, Gagandeep Singh, Narinder P Singh, Virendra Singh, Anju Sinha, Dhirendra N Sinha, R K Srivastava, A Srividya, Vanita Suri, Rajaraman Swaminathan, P N Sylaja, Babasaheb Tandale, J S Thakur, Kavumpurathu R Thankappan, Nihal Thomas, Srikanth Tripathy, Mathew Varghese, Santosh Varughese, S Venkatesh, K Venugopal, Lakshmi Vijayakumar, Denis Xavier, Chittaranjan S Yajnik, Geevar Zachariah, Sanjay Zodpey, J V R Prasada Rao, Theo Vos, K Srinath Reddy, Christopher J L Murray, Soumya Swaminathan,

A review on frontiers in plasmonic nano-photocatal...

Author: Reddy N.L.;Rao V.N.;Vijayakumar M.;Santhosh R.;Anandan S.;Karthik M.;Shankar M.V.;Reddy K.R.;Shetti N.P.;Nadagouda M.N.;Aminabhavi T.M.

Global trends in esophageal cancer...

Author: Malhotra, Gautam K; Yanala, Ujwal; Ravipati, Advaitaa; Follet, Matthew; Vijayakumar, M; Are, Chandrakanth;

Global age-sex-specific fertility, mortality, heal...

Author: Abbafati C.;Machado D.B.;Cislaghi B.;Salman O.M.;Karanikolos M.;McKee M.;Abbas K.M.;Brady O.J.;Larson H.J.;Trias-Llimós S.;Cummins S.;Langan S.M.;Sartorius B.;Hafiz A.;Jenabi E.;Mohammad Gholi Mezerji N.;Borzouei S.;Azarian G.;Khazaei S.;Abbasi M.;Asghari B.;Masoumi S.;Komaki H.;Taherkhani A.;Adabi M.;Abbasifard M.;Bazmandegan G.;Kamiab Z.;Vakilian A.;Anjomshoa M.;Mokari A.;Sabour S.;Shahbaz M.;Saeedi R.;Ahmadieh H.;Yousefinezhadi T.;Haj-Mirzaian A.;Nikbakhsh R.;Safi S.;Asgari S.;Irvani S.N.;Jahanmehr N.;Ramezanzadeh K.;Abbasi-Kangevari M.;Khayamzadeh M.;Abbastabar H.;Shirkoohi R.;Fazlzadeh M.;Janjani H.;Hosseini M.;Mansournia M.;Tohidinik H.;Bakhtiari A.;Fazaeli A.;Mousavi S.;Hasanzadeh A.;Nabavizadeh B.;Malekzadeh R.;Hashemian M.;Pourshams A.;Salimzadeh H.;Sepanlou S.G.;Afarideh M.;Esteghamati A.;Esteghamati S.;Ghajar A.;Heidari B.;Rezaei N.;Mohamadi E.;Rahimi-Movaghar A.;Rahim F.;Eskandarieh S.;Sahraian M.;Mohebi F.;Aminorroaya A.;Ebrahimi H.;Farzadfar F.;Mohajer B.;Pishgar F.;Saeedi Moghaddam S.;Shabani M.;Zarafshan H.;Abolhassani H.;Hafezi-Nejad N.;Heidari-Soureshjani R.;Abdollahi M.;Farahmand M.;Salamati P.;Mehrabi Nasab E.;Tajdini M.;Aghamir S.;Mirzaei R.;Dibaji Forooshani Z.;Khater M.M.;Abd-Allah F.;Abdelalim A.;Abualhasan A.;El-Jaafary S.I.;Hassan A.;Elsharkawy A.

Five insights from the Global Burden of Disease St...

Author: Abbafati C.;Machado D.B.;Cislaghi B.;Salman O.M.;Karanikolos M.;McKee M.;Abbas K.M.;Brady O.J.;Larson H.J.;Trias-Llimós S.;Cummins S.;Langan S.M.;Sartorius B.;Hafiz A.;Jenabi E.;Mohammad Gholi Mezerji N.;Borzouei S.;Azarian G.;Khazaei S.;Abbasi M.;Asghari B.;Masoumi S.;Komaki H.;Taherkhani A.;Adabi M.;Abbasifard M.;Bazmandegan G.;Kamiab Z.;Vakilian A.;Anjomshoa M.;Mokari A.;Sabour S.;Shahbaz M.;Saeedi R.;Ahmadieh H.;Yousefinezhadi T.;Haj-Mirzaian A.;Nikbakhsh R.;Safi S.;Asgari S.;Irvani S.N.;Jahanmehr N.;Ramezanzadeh K.;Abbasi-Kangevari M.;Khayamzadeh M.;Abbastabar H.;Shirkoohi R.;Fazlzadeh M.;Janjani H.;Hosseini M.;Mansournia M.;Tohidinik H.;Bakhtiari A.;Fazaeli A.;Mousavi S.;Hasanzadeh A.;Nabavizadeh B.;Malekzadeh R.;Hashemian M.;Pourshams A.;Salimzadeh H.;Sepanlou S.G.;Afarideh M.;Esteghamati A.;Esteghamati S.;Ghajar A.;Heidari B.;Rezaei N.;Mohamadi E.;Rahimi-Movaghar A.;Rahim F.;Eskandarieh S.;Sahraian M.;Mohebi F.;Aminorroaya A.;Ebrahimi H.;Farzadfar F.;Mohajer B.;Pishgar F.;Saeedi Moghaddam S.;Shabani M.;Zarafshan H.;Abolhassani H.;Hafezi-Nejad N.;Heidari-Soureshjani R.;Abdollahi M.;Farahmand M.;Salamati P.;Mehrabi Nasab E.;Tajdini M.;Aghamir S.;Mirzaei R.;Dibaji Forooshani Z.;Khater M.M.;Abd-Allah F.;Abdelalim A.;Abualhasan A.;El-Jaafary S.I.;Hassan A.;Elsharkawy A.

Anti-quorum sensing activity of Psidium guajava L....

Author: Halkare Suryanarayana Vasavi ., Ananthapadmanabha Bhagwath Arun ., Punchapady-Devasya Rekha .,